Tarieven

Vanaf 01/01/2024

Het zal jou wellicht ook niet ontgaan zijn de afgelopen jaren, de talloze artikels waarin de onderbetaling van de zelfstandig vroedvrouw wordt uitgelicht. Indien het toch aan jouw aandacht is ontsnapt; hierbij enkele links: HLNHet NieuwsbladHet Belang van LimburgDe StandaardGazet van Antwerpenvroedvrouwen in de shit, …
(ik kan nog heel veel links opsnorren, maar je begrijpt het wel 😉)

Grofweg samengevat krijgt een vroedvrouw op dit moment €39.15 bruto per huisbezoek.
Van dit bedrag blijft er na aftrek van de belastingen, RSZ, verzekering, dossierbeheer, transport, materiaalonkosten, … amper €10 netto over.
Daar komen weinig zelfstandigen hun bed voor uit.

Om deze reden heb ik dan ook besloten om vanaf 1 januari 2024 te deconventioneren en zelf mijn tarief te bepalen.
Dit tarief is een weerspiegeling van mijn expertise, mijn kunde, mijn aandacht, mijn geïnvesteerde tijd, de kwaliteit die ik bied en de medische verantwoordelijkheid voor ten minste twee personen (drie in het geval van een tweeling). Het is tevens een vergoeding voor het onzichtbare werk achter de schermen waar veel onbezoldigde tijd in kruipt (vergaderingen, mailverkeer, telefoons, administratie, bijscholingen, overleg met andere zorgverleners, verslagen,…) en voor mijn beschikbaarheid 24/7.
Dit is de enige manier om mijn job, die ik met hart en ziel doe, ook financieel te kunnen blijven volhouden. Wat deze deconventionering precies inhoudt en welke gevolgen dit voor jou als patiënt kan hebben, kan je hieronder lezen. 

Mijn deconventionering heeft overigens niet enkel positieve effecten voor mijn inkomensbalans, maar zal ook op ruim 95% van mijn klanten geen negatieve financiële gevolgen hebben.
Om dit cijfer te bepalen heb ik een jaar lang de statistieken van mijn cliënteel bijgehouden en geanalyseerd, waardoor dit cijfer me geholpen heeft bij het nemen van mijn beslissing om te deconventioneren.
Een voorbeeld van hoe een gedeconventioneerde vroedvrouw financieel voordelig kan zijn is het volgende: bij een gedeconventioneerde vroedvrouw betaalt de hospitalisatieverzekering bv. alle supplementen terug (zodat de vroedvrouwenzorg tijden de gedekte periode voor u nog steeds “kostenloos” is in the end), wat bij een geconventioneerde vroedvrouw niet gebeurt.

Wat houdt mijn deconventionering juist in voor mijn cliënteel?

Er zijn 3 mogelijkheden

 • Je hebt een verhoogde tegemoetkoming (=OMNIO-statuut)
  * Ik factureer aan je ziekenfonds via de derdebetalersregeling en word 100% vergoed.
  * Je dient geen remgeld, noch supplement te betalen.
  Indien je denkt recht te hebben op de verhoogde tegmoetkoming, informeer je dan bij jouw ziekenfonds.

 • Je hebt een hospitalisatieverzekering
  * Ik factureer het basisbedrag (75% van de nomenclatuur) aan je ziekenfonds via de derdebetalersregeling.
  * De overige 25% remgeld + het supplement (nooit meer dan 100%) factureer ik rechtstreeks aan jou.
  Deze factuur komt via email van het emailadres Patiëntmanager.
  → MAAR je krijgt deze factuur volledig terugbetaald via je hospitalisatieverzekering.
  Zij dekken allemaal verloskundige zorgen vanaf 1 maand voor de bevalling tem 3 of 6 maand na de bevalling (afhankelijk van je polis), en sommige nog meer uitgebreid.
  Kijk voor de zekerheid wel even je polis na voor de specifieke voorwaarden!
  * na de verzekerbare periode kom je in onderstaand tarief terecht, met een verlaagd supplement.

 • Je hebt geen verhoogde tegemoetkoming, en ook geen hospitalisatieverzekering
  * Ik factureer het basisbedrag (75% van de nomenclatuur) aan je ziekenfonds via de derdebetalersregeling.
  * De overige 25% remgeld + een verlaagd supplement factureer ik  rechtstreeks aan jou.
  Deze factuur komt via email van het emailadres Patiëntmanager.


  -> De kilometerkosten komen voor iedereen te vervallen vanaf 1 januari 2024, deze zijn vanaf heden geïncludeerd in het supplement tem 15km enkele rit.
  (daarbuiten reken ik €0.50/km)

Heb je nog vragen, twijfel je omwille van financiële redenen om voor mij te kiezen, neem dan zeker contact met mij op.
Ik ben en blijf vroedvrouw voor iedereen en we komen vast tot een passende oplossing samen.

U kan mijn tarievenlijst opvragen via mail.

No show / cancellation fee


< 24u voor afspraak annuleren: €30
< 12u voor afspraak annuleren: €40
< 6u voor afspraak annuleren: €50

Meer info onderaan de FAQ.