Tarieven

Ik ben geconventioneerd en werk via de officiële tarieven van het RIZIV.
Bovendien werk ik via de derdebetalersregel, wat inhoudt dat ik rechtstreeks aan jouw mutualiteit factureer, en je voor de pre-en postnatale zorgen zelf geen eigen opleg hebt.
Een uitzondering hierop zijn de prenatale infosessies. Hiervoor reken ik €25/infosessie, daar de vroedvrouwennomenclatuur de kostprijs niet dekt.

Ik vraag éénmalig €5 dossierkosten te betalen en mijn reisvergoeding bij huisbezoeken.
Vanaf 1 januari 2023 zal ik de marktconforme prijs van het moment hanteren voor de kilometervergoeding. Op dit moment is deze bepaald op 42ct/km.
(Deze wordt ze per kwartaal herberekend door de overheid)

Je ontvangt hiervoor maandelijks een factuur via email, welke je (afhankelijk van je verzekeraar en polis) kan inbrengen in de hospitalisatieverzekering.

Voor adressen met postcode 9600 en 7912 reken ik geen reisvergoeding.

Indien u een tariefcode “verhoogde tegemoetkoming” hebt, dan engareer ik mij om geen reisvergoeding aan te rekenen.

FAQ

  • Wanneer kom je precies langs?

Prenataal:
Nadat je contact met me opgenomen hebt, spreek ik bij voorkeur al ten minste éénmaal af voor de bevalling, maar dat is uiteraard geen verplichting.
Dit om elkaar alvast eens te ontmoeten, je dossier aan te maken, en je voorgeschiedenis na te gaan. Indien gewenst kan dit ook telefonisch.
Sommige mama’s hebben voldoende met de controles bij de gynaecoloog en/of ziekenhuisvroedvrouw, andere mama’s hebben nood aan wat meer opvolging, en die kunnen dan bij mij terecht.
Vaak leggen we niet meteen een afspraak vast na het intakegesprek, maar contacteer je me op het moment dat je een extra controle had gewild, owv ongerustheid, of omdat je met vragen zit.

Postnataal:
Dag 0 is de dag van je bevalling, tot en met dag 5 is het aangewezen dat je dagelijks een vroedvrouw ziet, hetzij (nog) in het ziekenhuis (dan zijn het de vroedvrouwen van het desbetreffende ziekenhuis), hetzij thuis.
– Afhankelijk van je opnameduur in het ziekenhuis zie ik je dagelijks thuis vanaf dag 0 tem dag 5
– Tussen dag 7 en 10
– Ongeveer wekelijks tot 6 weken, daarna ongeveer maandelijks indien gewenst
Dit zijn de standaardaanbevelingen maar dit wordt uiteraard bekeken per situatie, en afgesproken in functie van de afspraken bij de kinderarts (en eventueel Kind & Gezin/ONE). Soms is er frequentere opvolging nodig, en soms minder frequent.

  • Hoeveel keer mag je bij ons langskomen?

Prenataal:
Je hebt recht op maximaal 12 prenatale consultaties bij de vroedvouw.
Opgelet! De afspraken bij de vroedvrouw in het ziekenhuis maken hier ook deel van uit, om niet in hun vaarwater te komen, kom ik maximaal 9x langs.

Postnataal:
Dag 0 is de dag van je bevalling, tot en met dag 5 is het aangewezen dat je dagelijks een vroedvrouw ziet, hetzij (nog) in het ziekenhuis, hetzij thuis, afhankelijk van de duur van je ziekenhuisverblijf.
Vanaf de 6e dag tot 1 jaar na de bevalling heb je nog recht op 9 huisbezoeken zonder doktersvoorschrift. Zijn er meer huisbezoeken nodig, dan kan je een voorschrift vragen aan je huisarts/kinderarts/gynaecoloog, en dan lopen de consultaties verder aan dezelfde voorwaarden met de 3e betalersregel.

  • Waarom moet ik kilometervergoeding betalen?

Ik ben geconventioneerd, omdat ik iedereen van gelijk welke rang of stand degelijke zorg wil kunnen bieden.
De vroedvrouwennomenclatuur is echter niet toereikend en dekt de onkosten van reistijd en/of brandstof totaal niet. Je kan de RIZIV-tarieven hier inkijken.
Voor adressen met postcode 9600 en 7912 reken ik geen reisvergoeding.

Afhankelijk van je verzekeraar en verzekeringspolis kan je de factuur, na betaling, overigens indienen bij de hospitalisatieverzekering.

Indien u een tariefcode “verhoogde tegemoetkoming” hebt, dan reken ik geen reisvergoeding aan.

  • Wat als ik mijn afspraak vergeet te annuleren?

Ik begrijp volledig dat plannen nu eenmaal kunnen wijzigen, en in dat geval mag je me altijd contacteren om je afspraak te verplaatsen!
Wanneer er echter niet tijdig wordt geannuleerd, en ik voor een gesloten deur sta, dan wordt er €10 + kilometervergoeding aangerekend.