Loopbaan

  • Sedert 2019: zelfstandig vroedvrouw eerstelijn
  • 2018 – 2019: thuisverpleegkundige i-mens
  • 2013 – 2015: draagconsulente en babymassage in bijberoep
  • 2010 – 2018: vroedvrouw in AZ Glorieux Ronse
  • 2007 – 2010: vroedvrouw in AZ Jan Palfijn Gent