FAQ

FAQ

  • Wanneer kom je precies langs?

Prenataal:
Nadat je contact met me opgenomen hebt, spreek ik bij voorkeur al ten minste éénmaal af voor de bevalling, maar dat is uiteraard geen verplichting.
Dit om elkaar alvast eens te ontmoeten, je dossier aan te maken, en je voorgeschiedenis na te gaan. Indien gewenst kan dit ook telefonisch.
Sommige mama’s hebben voldoende met de controles bij de gynaecoloog en/of ziekenhuisvroedvrouw, andere mama’s hebben nood aan wat meer opvolging, en die kunnen dan bij mij terecht.
Vaak leggen we niet meteen een afspraak vast na het intakegesprek, maar contacteer je me op het moment dat je een extra controle had gewild, owv ongerustheid, of omdat je met vragen zit.

Postnataal:
Dag 0 is de dag van je bevalling, tot en met dag 5 is het aangewezen dat je dagelijks een vroedvrouw ziet, hetzij (nog) in het ziekenhuis (dan zijn het de vroedvrouwen van het desbetreffende ziekenhuis), hetzij thuis.
– Afhankelijk van je opnameduur in het ziekenhuis zie ik je dagelijks thuis vanaf dag 0 tem dag 5
– Tussen dag 7 en 10
– Ongeveer wekelijks tot 6 weken, daarna ongeveer maandelijks indien gewenst
Dit zijn de standaardaanbevelingen maar dit wordt uiteraard bekeken per situatie, en afgesproken in functie van de afspraken bij de kinderarts (en eventueel Kind & Gezin/ONE). Soms is er frequentere opvolging nodig, en soms minder frequent.

  • Hoeveel keer mag je bij ons langskomen?

Prenataal:
Je hebt recht op maximaal 12 prenatale consultaties bij de vroedvouw.
Opgelet! De afspraken bij de vroedvrouw in het ziekenhuis maken hier ook deel van uit, om niet in hun vaarwater te komen, kom ik maximaal 9x langs.

Postnataal:
Dag 0 is de dag van je bevalling, tot en met dag 5 is het aangewezen dat je dagelijks een vroedvrouw ziet, hetzij (nog) in het ziekenhuis, hetzij thuis, afhankelijk van de duur van je ziekenhuisverblijf.
Vanaf de 6e dag tot 1 jaar na de bevalling heb je nog recht op 9 huisbezoeken zonder doktersvoorschrift.
Zijn er meer huisbezoeken nodig, dan kan je een voorschrift vragen aan je huisarts/kinderarts/gynaecoloog, en dan lopen de consultaties verder aan dezelfde voorwaarden.

We bekijken dit volledig volgens de noodzaak en wensen van jou, je baby(‘s) en je gezin.
Sommige mensen zie ik drie keer, sommige 25 keer. Het kan allemaal.

  • Afspraak annuleren?

Ik begrijp volledig dat plannen nu eenmaal kunnen wijzigen, en in dat geval mag je me altijd contacteren om je afspraak te verplaatsen, meer dan 24u van tevoor!

Wanneer er echter niet tijdig wordt geannuleerd, ben ik genoodzaakt om een no show fee aan te rekenen. Dit omdat ik voldoende tijd vrijhoud in mijn agenda om een kwalitatief bezoek te garanderen. Tijdens deze voor u gereserveerde tijd kan ik geen andere cliënten zien, die ook op een afspraak wachten, en bovendien heb ik als zelfstandige geen inkomsten als u laattijdig afzegt, en ik de vrijgekomen plaats niet meer opgevuld krijg.
De tijd is doorgaans te kort om nog veel verschuivingen te kunnen doorvoeren.

Bij laattijdige annulatie dient u een no show / cancellation fee te betalen dmv een factuur, zonder tussenkomst van de mutualiteit, volgens volgende verhouding:

< 24u voor afspraak annuleren: €30
< 12u voor afspraak annuleren: €40
< 6u voor afspraak annuleren: €50

Uiteraard geldt dit niet bij ernstige ziekte, ziekenhuisopname van u of uw baby en overmacht om wille van gegronde redenen.
U kan geen nieuwe afspraak inplannen, zolang deze factuur niet betaald is.