GPL

Ik ben in het bezit van “Het kwaliteitslabel goede praktijkvoering perinatale zorg door de vroedvrouw” namelijk het Good Practice Logo.

...

Wat dit kwaliteitslabel concreet inhoudt, dat kan u hier lezen.